Oren's Friends Project - Kinat Levanon -...

Oren's Friends Project - Kinat Levanon - קינת לבנון

Oren's Friends Project - החברים של אורן: קינת לבנון איך נפלו גיבורים ואבדו כלי מלחמה. דמעות של מלאכים, מילאו את העבים וטל ומטר ירדו על הארץ. ובלבנון, הקפואה המושלגת עצי הפרי קמלים בצד הדרך ובלבנון הפצועה המדממת דם העלומים, נשפך לחיק הארץ. פתחי לבנון את שעריך ותאכלי אש בארזיך. עד מתי, תגבי את דמנו ולנצח השכול, יכסה את ארצנו. ובלבנון, הקפואה המושלגת עצי הפרי קמלים בצד הדרך ובלבנון הפצועה המדממת דם העלומים, נשפך לחיק הארץ.


Advertise

Youtube
mp3

Qrcode


כל הזכויות שמורות Listen4.me © 2018 - שירים להורדה