شاهیـن نجـفی - دردِ شخصـی

شاهیـن نجـفی - دردِ شخصـی

Saeid Ghanbari: با تمام وجود غمگینم / مثله وقتی که زن نمی سازه / مثله وقتی که دوست می میره / مثله وقتی که تیم می بازه / با تمام وجود غمگینم / مثله اوقات تلخ تنهایی / فکر کردن به سکس با رویا / شرم احساس زود ارضایی / با تمام وجود غمگینم / لوله تریاک زیر این تخته / دست و پاهامو با طناب نبند / ترک اعتیاد واقعا سخته / با تمام وجود غمگینم / مرگ جزیی از آرزوم شده / بهتره شعرمو شروع کنم / باز سیگار من تموم شده / با تمام وجود غمگینم / با تمام وجود غمگینم / با تمام وجود غمگینم / شادی ام مال سال ها قبله / چشم باز ایستاده می خوابم / مثله اسبی که توی اصطبله / با تمام وجود غمگینم / کشورم نفت به جهان میده / شهرونداش مثله سربازن / همه چی بوی پادگان میده / با تمام وجود غمگینم، تشنه ام مثله فیل بی خرطوم / رو سرابم دقیق شه چشمام / عاج من خرد می شه با باتوم / با تمام وجود غمگینم / با تمام وجود غمگینم / با تمام وجود غمگینم / حق آزادی انتزاعی شد / وای،هفتاد میلیون مثله من / درد شخصی اجتماعی شد


Advertise

Youtube

More Songs From شاهیـن نجـفی

شاهیـن نجـفی - راننـدگـی در مستـی mp3

شاهیـن نجـفی - راننـدگـی در مستـی mp3

شاهیـن نجـفی - راننـدگـی در مستـی mp3
شاهیـن نجـفی - دردِ شخصـی mp3

شاهیـن نجـفی - دردِ شخصـی mp3

شاهیـن نجـفی - دردِ شخصـی mp3

Qrcode


כל הזכויות שמורות Listen4.me © 2018 - שירים להורדה