میرم از بوشهر - مرتی عزیز...

میرم از بوشهر - مرتی عزیز زاده

Maxiarfar: مرتی عزیززاده هالیوود را می خوانَد و من فکر می کنم موسیقی را برای همین باید درست کرده باشند... . Recorded in Tehran, Bakara Caffe, May 2019


Advertise

Youtube
mp3

Qrcode


כל הזכויות שמורות Listen4.me © 2018 - שירים להורדה